SBS TS-3 (TV STUDIO CONTROL ROOM) - EVS XT3 LSM / XS PRODUCTION SERVER

Gallery

81616e14a5794502dbd41f59f253e9eb_1591055068_43.jpg
 

SBS TS-3 (TV STUDIO CONTROL ROOM) - EVS XT3 LSM / XS PRODUCTION SERVER

ntc 0 782 2020.06.19 08:02

SBS TS-3 (TV STUDIO CONTROL ROOM) - EVS XT3 LSM / XS PRODUCTION SERVER


69cee1df86cfd216384c08311b50ac68_1592521408_75.jpg
69cee1df86cfd216384c08311b50ac68_1592521408_58.jpg
 

Comments

Category
State
  • 현재 접속자 20 명
  • 오늘 방문자 106 명
  • 어제 방문자 206 명
  • 최대 방문자 9,581 명
  • 전체 방문자 365,208 명
  • 전체 게시물 511 개
  • 전체 댓글수 0 개
  • 전체 회원수 360 명